Academisch Wetenschappelijk Onderzoek

Toch besloot onze onderzoeksgroep de naam van de interventie te behouden als een zorgpad. Momenteel is er een beweging om patiëntgerichtheid explicieter te integreren in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgpaden.- deze CPPPC zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe dat te (proberen) te doen, vanwege het belang dat het heeft geeft aan de voorkeuren van individuele patiënten opgenomen in het zorgtraject.

De Onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de Universiteit Antwerpen heeft dit zorgpad ontwikkeld en getest in samenwerking met de Vlaamse Federatie voor Palliatieve Zorg en het Belgische Nederlandse Zorgpadnetwerk, met financiering van de Vlaamse overheid. De CPPPC is geïnspireerd op de filosofie van de 7C’s van het Gold Standard Framework. De componenten zijn samengevat in tabel 1.

Onderdelen van het zorgtraject voor primaire palliatieve zorgHuisartsen die geïnteresseerd zijn in de implementatie van de CPPPC krijgen informatie over de vier pijlers bij de ontwikkeling van zorgpaden: (1) onderzoeksbewijzen, (2) klinische expertise, (3) lokale organisatie van zorg en gebruik van hulpmiddelen en middelen en (4) patiëntvoorkeuren [23]. De CPPPC wordt aan huisartsen gepresenteerd als de eerste twee pijlers. Elke huisarts moet de twee andere pijlers toeschrijven, d.w.z. hoe hij of zij de levering van palliatieve zorg organiseert en zijn of haar perceptie van hoe om te gaan met concrete patiënten en hun familieleden.