Het Standaard Protocol van het Onderzoek

Voor het implementatiestudie dat we gaan uitvoeren, richt de CPPPC zich op de volgende doelen:

1.

Vroege identificatie van patiënten met palliatieve zorg: huisartsen wordt gevraagd de “verrassingsvraag” (“Zou u verrast zijn als de patiënt binnen een jaar zou sterven?”) Een lijst van mensen met een verminderde levensverwachting te beantwoorden. Verwacht wordt dat deze stap zal leiden tot een eerdere identificatie van patiënten met palliatieve zorg dan in de gewone zorg.

2.
Huisartsen die Advance Care Planning introduceren bij deze patiënten met vroege palliatieve zorg: het is alleen wanneer huisartsen een bepaald bewustzijn met de patiënt delen over de noodzaak van discussie over kwesties rond het levenseinde, die huisartsen worden geacht in staat te zijn om Advance Care Planning te bespreken met patiënten. Om deze stap te vergemakkelijken, worden aanbevelingen voor het breken van slecht nieuws onderwezen in de educatieve sessies en zijn beschikbaar op www.pro-spinoza.be in het Nederlands en Frans. Verwacht wordt dat deze stap zal leiden tot een groter bewustzijn van zowel professionals, patiënten als familieleden van zorgdoelen aan het levenseinde en dat deze doelen vaker zullen worden bereikt.

3.
Levering van palliatieve zorg van hoge kwaliteit: huisartsen worden geacht optimale kwaliteit van palliatieve zorg te leveren die kan worden bereikt door drie instrumenten voorgesteld door de CPPPC: (1) het ‘palliatieve zorgpad’-bestand, (2) de Palliatieve Prestatieschaal (PPSv2) ) [26] en (3) een handleiding voor primaire palliatieve zorg in België, allemaal beschikbaar op www.pro-spinoza.be in het Nederlands en het Frans. Dit ‘palliatieve zorgtraject’ is ontworpen om de communicatie te vergemakkelijken binnen het team van gezondheidswerkers rond de patiënten en tussen het gezondheidsteam, de patiënten en de informele zorgverleners, waaronder onder andere een pagina met een lijst van problemen met fysieke, psychologische, sociale en existentiële problemen binnen palliatieve zorg. De PPSv2 kan helpen mijlpalen in de prognose te detecteren: bij kankerpatiënten is bijvoorbeeld bekend dat een PPSv2-score van 60% is gecorreleerd met een gemiddelde overlevingstijd van 92 dagen. Verwacht wordt dat deze stap zal leiden tot een hogere tevredenheid van de patiënt en de mantelzorger, een lager aantal ziekenhuisopnames en de duur van het ziekenhuisverblijf in het laatste levensjaar, naast een verlaagd sterftecijfer in het ziekenhuis.

4.
Zorg voor hoogwaardige zorg voor de stervenden en voor de nabestaanden: huisartsen leren over waarschuwingssignalen (PPSv2-score van 20% of lager) voor de stervende fase van patiënten en over goede klinische praktijken bij palliatie. Verwacht wordt dat deze stap zal leiden tot een hogere mate van tevredenheid met de zorg voor de stervenden en de nabestaanden.