Trapsgewijze wig cluster procedure


Er werd besloten om fase-intervallen van zes maanden te nemen, beginnend vanaf 1 april 2013. De eerste fase is een ‘gebruikelijke zorg’ fase voor alle clusters. Elke volgende fase wordt de interventie gestart in één cluster. De laatste interventiefase (fase 6) duurt tot 31 maart 2016. Na deze laatste datum zullen er geen ‘interventies’ meer worden uitgevoerd namens het onderzoek: geen vergaderingen of educatieve sessies of werving van huisartsen en patiënten voor het onderzoek.

Een post-interventie gegevensverzamelingsperiode voor opgenomen patiënten zal volgen. Deze periode (fase 7) duurt 33 maanden, waardoor de auteurs de vertraging van het effect van de interventie aankunnen: patiënten zullen waarschijnlijk niet allemaal sterven in dezelfde fase waarin ze in het onderzoek waren opgenomen. Gegevensverzameling stopt op 31 december 2018.

Een tijdschema van het ‘stepped wedge cluster design’ wordt hieronder weergegeven (afb. 1).


Ontwerp met getrapte wigclusters toegepast in deze studie

Het Wetenschappelijk onderzoek


Studiepopulatie

Er zal een vergelijking worden gemaakt tussen de patiëntenpopulaties van deelnemende en niet-deelnemende individuele huisartsen, die zich op het grondgebied van de deelnemende PCN’s bevinden (zie 2.5). Gegevens van deelnemende patiënten zullen worden gebruikt om het implementatieniveau en de kwaliteit van zorg te controleren (zie 2.6).

Patiënten waarvan gegevens beschikbaar zullen zijn, voldoen aan deze criteria:

1.
Een huisarts hebben die op het grondgebied van een deelnemend PCN woont, of daar zijn woonplaats hebben als de patiënt geen huisarts heeft;

2.
Een ‘niet-plotselinge dood’ zijn gestorven in de studieperiode (gegevens van patiënten voor vergelijking van de patiëntenpopulaties van huisartsen) en / of een ‘positieve verrassingsvraag’ hebben volgens hun huisarts [20] (gegevens van deelnemende patiënten voor de monitoring van de kwaliteit van zorg);

3.
Ten minste 45 jaar oud zijn op het moment van opname.