Interventie bij Kanker

Discussie


Om deze complexe interventie te evalueren, is een quasi-experimenteel getrapt wigclusterontwerp opgezet. Context-kenmerken en betrokkenheid van deelnemers zijn belangrijke parameters bij het evalueren van complexe interventies. Het is mogelijk om enquêtegegevens veilig te koppelen aan gegevens over gezondheidsconsumptie. Door een beroep te doen op IT-oplossingen hopen we de respondentlast, een bekend probleem in onderzoek naar palliatieve zorg, gedeeltelijk te kunnen verminderen.

Proefregistratie
ClinicalTrials.gov Identificatie: NCT02266069.

Open Peer Review-rapporten

Achtergrond van het Kankerzonderzoek.

Het belang van primaire palliatieve zorg


Hoewel pioniers in de palliatieve zorg de wens hadden om alle mensen een waardige dood te bezorgen, waren hun inspanningen vooral gericht op symptoombeheersing bij kankerpatiënten. Tegenwoordig wordt door de palliatieve zorggemeenschap een meer omvattende, op de gemeenschap gerichte, op de bevolking gebaseerde en op de volksgezondheid gebaseerde aanpak ontwikkeld en ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie [1].

Onderzoeksnetwerk

Deze uitgebreide aanpak kan niet alleen door palliatieve zorgspecialisten worden gerealiseerd. Huisartsen (huisartsen) uiten hun interesse om betrokken te zijn bij palliatieve zorg van hoge kwaliteit voor alle mensen die in hun laatste levensfase thuis willen blijven. Dit vereist training van de huisartsen in (generalistische) palliatieve zorg en advies aan een palliatieve zorgspecialist indien nodig. Quill & Abernethy beschrijven welke rollen beide partijen in deze samenwerking moeten vervullen. Goed functionerende tweedelijns-palliatieve zorgnetwerken die samenwerken met huisartsen en slechts af en toe naar het huis van een patiënt gaan, hebben bewezen tot gewenste resultaten te leiden.

Goede interprofessionele samenwerking tussen gespecialiseerde palliatieve zorgteams en eerstelijnszorgprofessionals leidt vaak tot werkplekleren, waarbij beide partijen elkaars expertise en ervaring kunnen absorberen.

Geef een reactie