Kanker Onderzoek

In welke mate is palliatieve zorg geïntegreerd in richtlijnen en routes voor volwassen kankerpatiënten in Europa: een systematisch literatuuronderzoek
Karen Van Beek, Naouma Siouta, Nancy Preston, Jeroen Hasselaar, Sean Hughes, Sheila Payne, Lukas Radbruch, Carlos Centeno, Agnes Csikos, Eduardo Garralda, Marlieke van der Eerden, Farina Hodiamont, Ildiko Radvanyi & Johan Menten
BMC Palliatieve Zorg volume 15, Artikelnummer: 26 (2016) Citeer dit artikel

Wetenschappelijke Achtergrond


Palliatieve zorg (PC) heeft tot doel de kwaliteit van leven van patiënten met kanker en hun families te verbeteren en de voordelen ervan zijn door verschillende onderzoeken aangetoond. Het doel van deze systematische review is om de integratie van PC in de inhoud van richtlijnen / routes of volwassen kankerpatiënten in Europa te beoordelen.

Welke Onderzoeks-methoden werden er gebruikt?


We hebben studies van volwassen patiënten met kanker opgenomen, gepubliceerd vanaf 01/01/1995 en 31/12/2013 in Europa in zes talen. We hebben negen elektronische databases doorzocht, zes tijdschriften handmatig doorzocht en ook citatie-tracking uitgevoerd. Studies werden gerangschikt op basis van Emanuel’s Integrated Palliative Care (IPC) -criteria, een tool met 11 domeinen om pc-inhoud in richtlijnen te beoordelen. Twee recensenten hebben de resultaten gescreend en er is gebruik gemaakt van verhalende synthese.

De resultaten


We hebben in totaal 28.277 potentieel relevante artikelen geïdentificeerd, waarvan 637 in aanmerking kwamen voor volledige tekstscreening. De eindbeoordeling omvatte 60 richtlijnen en 14 trajecten. Tachtig procent (80%) van de richtlijnen / paden benadrukken een holistische benadering en 66% focus op pc-interventies gericht op het verminderen van lijden. Zevenenvijftig procent (57%) besprak geen verwijzingscriteria voor pc. Of alle studies, vijf voldeden aan minstens 10/11 IPC-criteria. Er waren verschillen met betrekking tot de verwijzingscriteria voor rouwzorg en de voortdurende aanpassing van doelen of zorg.

Conclusie


Over het algemeen wezen de meeste geïdentificeerde richtlijnen / paden op het belang van de holistische benadering of IPC. De onderzoeken die ten minste 10/11 Emanuel’s IPC-criteria bleken te kunnen dienen als benchmarks of IPC.

Open Peer Review-rapporten


Achtergrond


Volgens EUROSTAT [Moorsel] is kanker de tweede meest voorkomende doodsoorzaak in de Europese Unie, die respectievelijk 29 en 23% van de sterfgevallen onder mannen en vrouwen uitmaakt. Bovendien zullen deze cijfers naar verwachting toenemen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.