Comissie

Ethische overwegingen


Het onderzoeksontwerp is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit Antwerpen (nummer 13/35/333, datum: 7/10/2013) en door de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (verklaring SCSZG / 13/251, datum : 19/11/2013).

Getrapt wigvormig clusterontwerp


Een grondige afweging van de ethische aspecten van het stepped-wedge-ontwerp is belangrijk, vooral voor gemeenschapsgericht onderzoek wanneer ‘geïnformeerde toestemming’ niet op individueel niveau kan worden verkregen [44]. Wanneer wordt aangenomen dat de interventie de patiënt eerder ten goede komt dan de patiënt schade berokkent, zoals wordt aangenomen voor palliatieve zorg van hoge kwaliteit, is het voordeel van het getrapte wigclusterontwerp dat alle clusters uiteindelijk de interventie zullen hebben ontvangen, terwijl nog steeds gegevens tussen interventie- en controlegroepen worden vergeleken.

Gegevens ophalen na overlijden


De gegevens over het gebruik van de gezondheidszorg worden verkregen met een “verklaring van afstand”, veel gebruikt in clusterontwerpen die gecodeerde gegevens analyseren op gemeenschapsbasis [45]. Een verklaring van afstand wordt verleend door een ethische commissie als het ethisch redelijk wordt geacht, dat gegevens van personen kunnen worden geanalyseerd, zelfs zonder hun expliciete geïnformeerde toestemming. Deze procedure is hier om twee redenen noodzakelijk: 1) deze gegevens over de gezondheidszorgconsumptie van overleden personen zijn zeer relevant voor de evaluatie van de CPPPC en 2) het is onmogelijk om een ​​geïnformeerde toestemming te hebben van alle leden van de doelpopulatie. In deze situatie is het van het grootste belang om de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren.

Geïnformeerde toestemmingsprocedures


Zowel huisartsen als patiënten moeten tekenen dat ze akkoord gaan met de onderzoeksprocedures, zoals hierboven uitgelegd. Huisartsen worden door de auteurs ondersteund om gegevens te verzamelen en op een correcte manier de volgende stap in de procedures te maken, zowel voor academische als humane aspecten van het werven van patiënten en het verzamelen van gegevens. Als een huisarts of een patiënt wil stoppen met het leveren van gegevens, volstaat één telefoontje naar de PCN.