Implementatie van het Onderzoek

De implementatie van de CPPPC in vijf clusters in België
Na de ontwikkeling van de CPPPC is de volgende stap het vaststellen en documenteren van de implementatie van dit zorgtraject. De implementatie zou in vijf clusters worden uitgerold.

Met behulp van een stepped-wedge clusterontwerp kunnen de auteurs de opstart van de implementatie van de CPPPC in alle vijf clusters nauwgezet begeleiden. Het implementatiescenario per cluster wordt samengevat in tabel 2, maar kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elk cluster.

Implementatiescenario per regioDe evaluatie van de implementatie van de CPPPC
Het algemene doel van deze studie is om te evalueren of de regionale implementatie van de CPPPC leidt tot een verbeterde kwaliteit van palliatieve zorg in een regio, gezien vanuit verschillende perspectieven: (1) van de mensen met beperkte levensverwachting en hun informele zorgverleners, (2 ) van huisartsen en (3) van het NIHDI als de nationale organisatie voor de financiering van de gezondheidszorg.

De specifieke doelstellingen van deze studie zijn (1) een verlaging van het sterftecijfer in ziekenhuizen (primaire uitkomst), (2) het gebruik van diensten tijdens het laatste levensjaar richten op kwaliteit van leven (secundaire uitkomst), (3) kwaliteitsbewaking van het leven naast kwaliteit van zorg zoals waargenomen door patiënten, mantelzorgers en huisartsen (beschrijvend), (4) monitoring van het niveau van implementatie van de CPPPC door de huisartsen (beschrijvend) en (5) inzicht in welke omstandigheden (hoe en waarom) de implementatie van de CPPPC werkt of werkt niet.

Theoretische kader

Het theoretische kader dat aan deze evaluatie ten grondslag ligt, is het kader van Grol en Wensing, waarin vijf gebieden worden beschreven met mogelijke barrières en facilitators voor de implementatie van innovaties in de gezondheidszorg: de innovatie zelf, de beoogde patiënten, de individuele professionals, de sociale context, de organisatorische context en de economische en politieke context zoals moeilijke regeringsvorming in 2020.

Farquhar et al. stellen dat een studieontwerp met gemengde methoden geschikt is om de implementatie van complexe interventies in de palliatieve zorg te ontwikkelen en te evalueren. Omdat de CPPPC zo’n complexe interventie is, is besloten om kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te trianguleren om dit Belgisch project voor kwaliteitsverbetering in de eerstelijns palliatieve zorg te evalueren.