Onderzoeks gegevens samenbrengen

In België ondersteunen community-based gespecialiseerde palliatieve zorgteams huisartsen en andere eerstelijnswerkers die geconfronteerd worden met complexe palliatieve zorgsituaties. Palliatieve zorgnetwerken (PCN’s) hebben de opdracht om zorgprofessionals te onderwijzen en leken te informeren over palliatieve zorgprincipes, om vrijwilligers in palliatieve zorg te onderwijzen en te coachen en om analyseerbare gegevens over palliatieve zorg op hun grondgebied te verzamelen. In verband met deze netwerken adviseren palliatieve thuiszorgteams, waaronder ervaren artsen, verpleegkundigen, psychologen en / of maatschappelijk werkers, eerstelijnszorgprofessionals die te maken hebben met concrete palliatieve zorgpatiënten thuis of in residentiële zorginstellingen (bijvoorbeeld verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap ). Palliatieve thuiszorgteams streven ernaar de generalistische palliatieve zorgbenadering van eerstelijnswerkers aan te vullen met specialistische palliatieve zorgactiviteiten.

Voor de reikwijdte van dit artikel is het ook relevant om te weten over enkele praktische aspecten van het Belgische gezondheidszorgsysteem. Elke persoon met een legaal verblijf in België heeft een nationaal registratienummer (NN). Dit NN kan worden gebruikt om op unieke wijze alle mensen te identificeren die het gezondheidszorgsysteem binnenkomen. Alle gegevens over terugbetaalde zorgconsumptie zijn gekoppeld aan deze persoonlijke NN. De ziekteverzekering wordt georganiseerd door 7 verschillende ziekenfondsen (HI-fondsen). Elke persoon met een legaal verblijf in België is verplicht om het lidmaatschap van 1 van die HI-fondsen te kiezen. Eerstelijnsgezondheidszorg wordt voornamelijk betaald voor service waarvan 75% (of meer in specifieke gevallen) achteraf wordt vergoed door de HI-fondsen. Deze instellingen zijn onafhankelijke organisaties die hun belangrijkste inkomsten ontvangen van het National Institute for Health and Disability Insurance (NIHDI). De verschillende HI-fondsen vormen het Inter Mutualistic Agency (IMA) om alle gegevens over gezondheidszorgconsumptie van alle Belgische inwoners voor onderzoeks doeleinden elektronisch samen te brengen.