Kankerbehandeling in het Hospitaal

Om een ​​verschil van 15% ziekenhuissterfte tussen de getrainde en de niet-getrainde huisartsen te detecteren, zou een klassieke gerandomiseerde controleproef met twee groepen, rekening houdend met een intra-klasse correlatiecoëfficiënt van 0,2, een steekproefomvang van ongeveer 440 huisartsen nodig hebben om 80 te bereiken % statistisch vermogen. Dankzij het getrapte wigontwerp dat in deze studie is geïmplementeerd, met 5 clusters, 5 stappen en 1 nulmeting, wordt de vereiste steekproefgrootte van huisartsen teruggebracht tot ongeveer 180, zoals berekend in een recent gepubliceerde formule. Het totale aantal huisartsen dat in dit onderzoek ontvankelijk is, is ongeveer 3500. Daarom is een participatiegraad van 5% vereist. Deze participatiegraad van 5% wordt realistisch haalbaar geacht, volgens Rogers ’Innovation / Adoption curve (15% van alle mensen worden beschouwd als‘ innovators ’en‘ early adapters ’, die innovaties snel aanpassen).

Wervingsstrategieën


Werving van PCN’s
Deelnemende PCN’s hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend (gemakssteekproeven). De rol van PCN’s in de studie, zoals uitgelegd in tabel 2, is om de lokale coördinatie van het project te vergemakkelijken, (1) door het onderzoeksteam in contact te brengen met lokale huisartsenkringen en lokale huisartsen die geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg (onderzoek), ( 2) door educatieve sessies voor huisartsen en paramedici te organiseren en (3) door de logistiek van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve gegevensverzameling te ondersteunen.

Deelnemende PCN krijgen een kleine financiële vergoeding voor het uitvoeren van deze taken.

Werving van huisartsen via educatieve sessies
Een verscheidenheid aan educatieve sessies wordt georganiseerd om lokale huisartsen (en lokale paramedici) te informeren binnen de territoria van deelnemende PCN’s. Aan het begin van de interventie wordt in elke regio een startworkshop georganiseerd (zie tabel 2). In deze kick-off workshop worden huisartsen en paramedici uitgenodigd voor een 3-uur durend programma waarin de hoogtepunten van de CPPPC worden besproken (zie 1.4). Deze kick-off workshop, gericht op een publiek van 50 tot 100 deelnemers, is ontworpen om ‘het nieuws te verspreiden’ naar alle lokale professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze vrij grootschalige wervingsinterventie wordt gevolgd door vele interventies op kleinere schaal: voortgezette medische educatiesessies voor huisartsen voor 10 tot 50 deelnemers gedurende 1 tot 1,5 uur en huisartsenbezoeken voor meestal 1 tot 10 huisartsen gedurende 30 tot 60 minuten . Deze kleinschalige educatieve sessies zijn ideaal om (groeps) discussies te voeren over de barrières en facilitators om palliatieve zorg in het algemeen te leveren en om de CPPPC te promoten als een hulpmiddel om palliatieve zorgpraktijken te verbeteren.