Prospectief Onderzoek

Selectie van relevante zorgconsumptiegegevens voor het prospectieve onderzoek


De TTP van de HI-fondsen weet welke C2 van het IMA-Data Ware House aan welke C1 is gekoppeld. Dit is hoe de relevante IMA-gegevens (zie 2.5 voor meer informatie) kunnen worden geëxtraheerd door de TTP van de HI-fondsen en opgeslagen in een aparte sector van het IMA Data Ware House: het Project Data Ware House.

De IMA-analist zal nu IMA-gegevens categoriseren en de gewenste groepen huisartsen en patiënten labelen (zie 2.10 voor meer informatie). Voor deze procedure werkt de IMA-analist met onderzoeksgegevens die zijn gekoppeld aan de unieke projectcode en met het oorspronkelijke NIHDI-nummer van de huisartsen van de onderzoeksclusters. De originele NIHDI-nummers worden alleen in een later stadium van de codeer- en koppelingsprocedure gecodeerd omdat de oorspronkelijke NIHDI-nummers door de IMA-analist nodig zijn om de pre-analyse uit te voeren.

Coderingsprocedure voor de vragenlijstgegevensGegevensstroom van patiënten die een geïnformeerde toestemming hebben ondertekend (vragenlijsten beschikbaar)

Health Connect data analysis

Afbeelding op volledige grootte
Alle gegevens uit de vragenlijsten (Qdata) zijn in eerste instantie gekoppeld aan het persoonlijke NN van patiënten. Voor huisartsen worden de gegevens gekoppeld aan hun NIHDI-nummer. Onmiddellijk na beantwoording wordt deze privacygevoelige informatie rechtstreeks naar eHealth verzonden, die drie acties uitvoert.

Eerst wordt een uniek Project Random Number (PRN) dat alleen in deze specifieke gegevensverwerkingsprocedure moet worden gebruikt, gekoppeld aan het NN. De koppeling tussen deze twee nummers wordt verzonden naar de beveiligingsfunctionarissen van de verschillende HI-fondsen. Ook hier zal het unieke NN worden getransformeerd naar een patiënt-pseudocode C1 en vervolgens worden verzonden naar de Trusted Third Party (TTP) van de HI-fondsen.

Ten tweede stuurt eHealth de link tussen de PRN en de projectcode, d.w.z. de patiënt-pseudocode die uiteindelijk zal worden gebruikt voor analyse (Cproj), naar de TTP van de HI-fondsen.

Ten slotte wordt een derde koppeling tussen de projectcode (Cproj) en de vragenlijstgegevens (Qdata) verzonden van eHealth naar de TTP van de HI-fondsen.