Experimenteel studie protocol

Situatie in Belgie

Implementatie van een zorgtraject voor primaire palliatieve zorg in 5 onderzoeksclusters in België: quasi-experimenteel studieprotocol en innovaties in gegevensverzameling (pro-SPINOZA), Bert Leysen, Bart Van den Eynden, Birgit Gielen, Hilde Bastiaens & Johan Wens


BMC Palliatieve Zorg volume 14, Artikelnummer: 46 (2015) Citeer dit artikel


Achtergrond

Beginnend met vroege identificatie van palliatieve zorgpatiënten door huisartsen (huisartsen), wordt gedacht dat de Care Pathway voor primaire palliatieve zorg (CPPPC) werknemers in de eerstelijnsgezondheidszorg helpt om patiënt- en gezinsgerichte zorg te bieden in het laatste levensjaar. Het zorgtraject is getest en zal nu worden geïmplementeerd in 5 Belgische regio’s: 2 Nederlandstalige regio’s, 2 Franstalige regio’s en het tweetalige hoofdstadgebied van Brussel. Het algemene doel van de CPPPC is het bieden van een betere kwaliteit van primaire palliatieve zorg en uiteindelijk het verlagen van het sterftecijfer in het ziekenhuis.

Het doel van dit artikel is het kwantitatieve ontwerp en de innovatieve strategie voor gegevensverzameling te beschrijven die worden gebruikt bij de evaluatie van deze complexe interventie.